Hvordan bli Fadder?

Jeg trenger litt støtte...

Jeg trenger litt støtte…

I motsetning til andre organisasjoner støtter ØEM ikke samfunnprosjekter. I slike tilfeller bygges det en skole, kulturhus  eller lignende i samfunnet barnet bor i fra fadderstøtten. Dette skjer ikke i ØEM, din støtte blir utbetalt direkte til fadderbarnets foresatte av feltkontaktene våre.

  • Du binder deg til å støtte et barn i minst ett år. Deretter kan du velge å fortsette ­eller avslutte.
  • Minste beløp er 250 kr pr. måned, men du står fri til å velge et høyere beløp.
  • Alle barn blir besøkt av vår feltkontakt som infor­merer oss om familiens situasjon og barnets behov.  Hver måned utbetaler de barnets støtte til foreldrene.
  • Vi trekker kun 20% i gebyr, hovedsakelig til å dekke lønn til våre ledere i Ukraina og Russland.
    Hvert barn har en feltkontakt som får 5% fra barnets støtte.
  • Ekstra-støtte som bursdagsgaver eller julegaver går uavkortet til barnet.
  • Fra ØEM mottar du et informasjonsbrev med navn, adresse og et bilde av barnet. En gang i året får du en rapport om barnets situasjon.
  • Det finnes mulighet til å ha kontakt med fadderbarnet. Dersom du som fadder ønsker det, kan du korrespondere med fadderfamilien.

Vennligst fyll ut «fadderbarnskjemaet» dersom du ønsker å støtte et barn. Da tar vi kontakt med deg og sender all nødvendig informasjon slik at du kan begynne å sende dine bidrag.

Svarskjema FBP