Kontakt

Logo ØEM

ØEM tekst, v2

Postadresse:                                                     Besøksadresse:
Postboks 139                                                   Astridsgt. 18
1738 Borgenhaugen                                       1706 Sarpsborg

Telefon: 90 14 68 68 

e-post: post@misjonen.no

Org. Nr: 987800852                           Bank: 8215.01.05168

Kort om oss:

Misjonen ble opprettet som forening  i 1987 av Alvhild og Jan Wilbrink. Organisasjonen er tverrkirkelig og ønsker å spre evangeliet om Jesus Kristus i land hvor kristendommen lider under forfølgelse. I desember 1988 var Jan Wilbrink en av de aller første evangelistene som holdt frie evangeliske møter i Sovjetunionen. I juli 1991 flyttet Jan og Alvhild til Sovjet for å jobbe som misjonærer. En måned senere opphørte Sovjetunionen å eksistere.

I begynnelsen av nittitallet var det mye fokus på menighetsplanting. Da Jan og Alvhild selv ble ledere for en menighet de startet i Dnepropetrovsk, i Ukraina, merket de hvor mange av de kristne som slet økonomisk og levde i fattigdom. Mange alenemødre klarte ikke å forsørge seg selv og barna. I andre hjem var det bestemødre som forsøkte å ta hånd om barnebarna sine. Foreldrene slet da med stoff- eller alkoholmisbruk, eller de satt i fengsel.

Etter at misjonsperioden var over, begynte Alvhild å lete etter faddere i Filadelfiamenigheten i Sarpsborg, utsendermenigheten til Jan og Alvhild. Også små menigheter på Vestlandet fikk interesse for prosjektet. Slik ble Fadderbarnprosjektet født, som hjelper i dag nesten 200 barn med en bedre hverdag.

Jan har ellers reist mye i tidligere Sovjet, Ungarn og Balkanlandene for å hjelpe lokale menigheter og for å undervise i Guds Ord. I Georgia støtter vi et eldreprosjekt og flere evangelister. Men også i andre republikker støtter vi menighetsgrundere.

Øst-Europa Misjonen har et styre bestående av:

    • Jan og Alvhild Wilbrink
    • Eelco de Boer
    • Ivar Engeli
    • Ole Rohne

Organisasjoner vi samarbeider med: